Herrejakke med fletter

En tøff og varm jakke i ull og alpakka til herrer

Designet av Tina Østby

Materialer:
Garn: Nepal farge 0501 - 1000 gram (20 nøster)
Pinner: Rundpinne 5 i 80 cm + flette hjelpepinne
Knapper: 5 stk ca. 30 mm store
Mål:
Overvidde:106 cm
Hel lengde: 72 cm
Underermslengde: 51 cm
Overermslende: 62 cm
Flettemønster:
3 masker på hjelpepinne BAK arbeidet, 3 rett, strikk de tre på flettepinnen, 1 rett, 3 masker på hjelpepinne FORAN hjelpepinnen, 3 rett, strikk de tre fra hjelpepinnen = 13 masker. NB! Det er 2 vrangmasker mellom hver flette.
Det lages fletter hver 6. omgang!
14 fletteraporter på bolen.
Lapper til knappene:
Legg opp 10 masker. Strikk 2 pinner rett. De to ytterste maskene strikkes alltid rett. Strikk 4 omganger glattstrikk, strikk 5 masker, fell 6. og 7. maske (disse legges opp igjen på neste pinne), strikk de tre siste. Strikk 3 omganger glattstrikk, to pinner rett, fell av. Strikk 5 slike lapper.
Les hele mønsteret før du begynner!
_______________________________________________________________________
Legg opp 222 masker på pinne 5. Strikk vrangbord 1 rett - 1 vrang til den måler 2 1/2 cm. De 7 ytterste maskene strikkes alltid i vrangbordstrikk til knappestolper. Øk til 226 masker etter vrangborden. Sett merker i arbeidet slik: Forstykkene = 61 masker, bakstykket = 104 m
Etter vrangborden:
1. omg: 7 masker vrangbord strikk, 2 vrang *13 rett, 2 vrang*. Gjenta fra *-* ut omgangen, avslutt 7 masker vrangbordstrikk.
2. omg: 7 masker vrangbordstrikk, strikk rett på rett og vrang på vrang. strikk slik 4 omganger.
Strikk så en omgang med flettemønster(se over). Deretter gjentas felletemønsteret hver 6. omgang. Strikk 7 masker vrangbordstrikk, *2 vr - 13 rett* Gjenta fra *-* ut omgangen,avslutt med 2 vrang -7 masker vrangbordstrikk.
Når arbeidet måler 47 cm, deles det under arm til forstykke - bakstykke - forstykke slik: Strikk 58 masker(= høyre forstykke), fell 5 masker, strikk 100 masker(=bakstykke), fell 5 masker, strikk de siste 58 maskene (= venstre forstykke).
Forstykkene: Fortsett med fletter, men fell for erm hver 2. omg: 2, 1, 1= 56 masker. NB! Når arbeidet måler 48 cm lages sjalskraven: det økes 1 maske FØR stolpemasken for hver 1 1/2 cm. De økte maskene strikkes i vrangbordstrikk. Når arbeidet måler 50 cm, strikkes 1 maske ekstra inn i stolpen (det vil si at maskeantallet er det samme, men antall masker på stolpen økes , mens antall masker på fortykkene minskes) på hver 2. cm. Når forstykket måler 26 cm fra ermfellingene, er det 68 masker på pinnen. Fell de ytterste 26 maskene til skulder= 42 masker til krage. Fortsett slik: *strikk 2 omganger over alle maskene, 2 omganger over de ytterste 24 maskene* Strikk til arbeidet ved skulder måler 9 cm. Fell løst av.
Høyre forstykke: Strikkes som det venstre, men speilvendt!
Bakstykke: Fell for erm som på forstykkene: 2,1,1 på hver side = 96 masker. Ved 68 cm, strikk 31 masker - fell 34 masker - strikk 31 masker.
Arm: Legg opp 42 masker på pinne 5. Strikk vrangbord til arbeidet måler 2 1/2 cm. Øk 11 masker etter vrangborden = 53 masker. Første omgang etter vrangborden: 3 rett - 2 vrang - 13 rett - 2 vrang - 13 rett - 2 vrang - 13 rett - 2 vrang - 3 rett. Flettemønsteret begynner på 4. omgang, og gjentas hver 6. omgang etter dette. Øk en maske i hver side etter 7 cm, deretter hver 4. omgang = 95 masker. Økningene strikkes inn i mønsteret. Strikk til arbeidet måler 51 cm. Fell : 6 - 3- 3 - 2 - 2, deretter 1 maske i hver side til 46 masker. Når arbeidet måler 62 cm, felles det 3 masker i hver side 2 ganger. Fell av.