Votter, sokker og lue til baby

Tilbehør til den aller minste :)

Votter
Garn: 50 gr. Alpakka (Sandnes Mini alpakka, Drops alpakka, tynn alpakka)
Vottene strikkes rundt.
Legg opp 38 m på p 2. Strikk 2 r - 2 vr i 4 cm. Fortsett med en omg r samtidig som det økes jevnt fordelt til 44 m. Skift til p 2,5 og fortsett rundt med gl.strikk til arb måler 12 cm. Sett et merke i hver sideav arb. med like mange m på hver del. Fell i hver side slik: * strikk merkemasken r, ta neste m løst av, 1 r, trekk den løse masken over den strikkede, strikk r til det gjenstår 2 m før neste merkemaske, strikk 2 r sammen * Gjenta fra *-* til det gjenstår 4 m. Trekk disse maskene sammen og fest tråden godt.

Sokker
Garn: 50 gr. Alpakka
Sokkene strikkes rundt.
Legg opp 44 m på p 2. Strikk 2r - 2vr i 6 cm. Skift til p 2,5 og fortsett med gl.strikk og strikk hæl over bakerste halvdel av m. Strikk til 1 m gjenstår i den ene siden, snu, strikk til 1 m gjenstår i den andre siden, snu og strikk 1 m mindre i hver side for hver p til det er 8 m igjen på midten. Snu og strikk 1m med for hver p, men for at det ikke skal bli bli hull i skjøtene tas tråden opp mellom siste midtm. og neste m. Denne tråden settes vridd på p, og strikkes sammen med neste m. Fortsett på denne måten til alle m er strikket igjen. Fortsett rundt over alle m, men fell 4 m jevnt fordelt på 1.omg. Når foten måler 8 cm felles 1m, i begynnelsen av hver strømpepinne, hver 2.omg 6 ganger, videre hver omg til 4 m gjenstår. Trekk tråden gjennom disse m og fest godt.

Hette/Hals
Garn: 100 gr. Alpakka
Legg opp 52m på p 2. Strikk r frem og tilbake, riller, til du har 5 riller. Skift til p 2,5 og fortsett slik: 5 m rillestrikk, 42m gl.strikk, 5 m rillestrikk. Når arb måler 5 cm, settes m på en tråd og det strikkes en tilsvarende del. Sett alle maskene inn på en rundpinne, og legg opp 10 nye m mellom de to delene (=124m). Fortsett rundt over alle m med riller over 20 m i hver side og glattstrikk over de resterende m. Fell 1 m i beg. og slutten av rillefeltene hver 2.omg slik: 1 m løs av, 1 r, trekk den løse masken over den strikkede, 16 m riller, 2 r sammen (=2 m mindre i hvert rillefelt for hver felling) Gjenta fellingene til det gjenstår 88 m. Skift til p 2 og strikk 1 r, 1 vr i 2 cm. Sett de midterste 8 m foran på en tråd. Skift til p 2,5 og fortsett frem og tilbake med gl.strikk over de resterende 80m. På 1. p økes 30 m jevnt fordelt over de midterste 30 m. Fell videre i begynnelsen av hver p. 4-4-3-2-2-1 m. Når arb måler fra vr.borden 13m, felles 25 m i hver side. Fortsett over de midterste 24 m til det er strikket like langt som de avfelte m. Fell av. Sy midtfeltet til langs de avfelte m. Ta opp rundt åpningen ca. 96m på p 2. Strikk 2 r - 2 vr i ca 2,5 cm. Fell av.